Lovas MH, mentalbeskrivning.
Kontakt
1a. Hälsning, en 4-a (tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök)
1b. Samarbete, en 4-a (Följer med villigt, engagerar sig i testledaren)
1c. Hantering, en 4-a (Accepterar.Svarar med kontaktbeteende)
Lek 1.
2a. Leklust, en 3-a ( Startar långsamt, blir aktiv,leker)
2b. Gripande, en 3-a (Griper tveksamt eller med framtänderna)
2c. Dragkamp, en 1-a (Griper inte)
Förföljande.
3a. Först en 3-a (startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer)
Andra gången en 4-a ( Startar med hög fart,målinriktad- bromsar in vid bytet)
3b. Gripande, första gången en 2-a (griper inte, nosar på föremålet)
Andra gången en 3-a ( griper tveksamt eller med tidsfördröjning)
Aktivitet.
4.  En 3-a (Är uppmärksam och i huvudsak lugn.Enstaka aktivetetshöjningar)
Avst. Lek
5a. Intresse, en 2-a ( Kontroll, avbrott förekommer)
5b. Hot/agg, en 1-a (visar inga hotbeteenden)
5c. Nyfikenhet, en 1-a ( går ej fram till figuranten)
5d. Leklust, en 1-a (visar inget intresse)
5e. samarbete, en 1-a ( visar inget intresse)
Överraskning.
6a. Rädsla, en 4-a ( flyr högst 5 m.)
6b. Hot/agg, en 1-a ( visar inga hotbeteenden)
6c. Nyfikenhet, en 1-a (går fram efter det overallen lagts ner)
6d. Kvarstående rädsla, en 1-a ( ingen tempoförändring eller undanmanöver)
6e. Kvarstående intresse, en 2-a (stannar upp eller luktar /tittar på overallen vid 1 tillfälle)
Ljudkänsl.
7a. Rädsla, en 3-a ( gör undanmanöver utan vända bort blicken)
7b. Nyfikenhet, en 3-a ( går fram till skramlet när föraren står bredvid)
7c. Kvarstående rädsla, en 2-a ( liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna)
7d. Kvarstående intresse, en 1-a ( visar inget intresse)
Spöken.
8a. Hot/agg, en 3-a ( visar flera hotbeteenden under längre tid)
8b. Kontroll, en 3-a ( Kontrollerar och /eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hel asträckan.)
8c. Rädsla, en 5-a (backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.)
8d. Nyfikenhet, en 1-a ( Går fram till figuranten när föraren tagit av figuranten huvudbonaden. Alt. går inte fram i tid.)
8e. Kontakt, en 1-a (avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte farm i tid.)
Lek 2.
9a. Leklust, en 3-a ( startar långsamt, blir aktiv. leker.)
9b. Gripande, en 1-a (griper inte)
Skott.
Skottberörd.
(Alt. föraren avbryter, vilket jag gjorde efter första skottet.)
Vill inte ha henne rädd igen, vilket hon inte är utan berörd
.